กติกาการร่วมสนุกกิจกรรม “ Predator League 2019 Grand Opening”

เพียงซื้อสินค้า Acer หรือ Predator รุ่นที่ร่วมรายการ* และลงทะเบียนสินค้า คลิกที่นี่  มีสิทธิ์รับบัตร VVIP ชมพิธีเปิดงาน Predator League 2019 อย่างใกล้ชิดติดขอบเวที

สินค้ารุ่นที่ร่วมรายการ ได้แก่

โน้ตบุ๊ก และ เดสก์ท็อป

 • Nitro 5 ทุกรุ่น
 • Predator ทุกรุ่น

ของรางวัล

 • บัตร VVIP เข้าชมพิธีเปิดและกิจกรรมต่างๆในงาน Predator League 2019 จำนวน 200 ใบ

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรางวัล

 • สงวนสิทธิ์นี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าตรา Acer หรือ Predator ภายในราชอาณาจักรไทยผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ถูกแต่งตั้งโดยเอเซอร์เท่านั้น และทางลูกค้าต้องทำการลงทะเบียนสินค้าด้วยบัญชี Facebook ของตนเอง ภายในระยะเวลากิจกรรม
 • ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 15 มกราคม 2562
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน
 • ประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น. ผ่านทาง Facebook Acer Thailand
 • ผู้โชคดีต้องมารับบัตรในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และเข้าชมพิธีเปิด ในอาคารกีฬานิมิบุตร ประตูเปิด เวลา 16.00 น. โดยต้องแสดงบัตรประชาชนเป็นหลักฐาน
 • สถานที่รับรางวัล : จุดลงทะเบียนเข้างาน Predator League 2019 บริเวณทางขึ้นสนามกีฬานิมิตบุตร
 • ชื่อที่ใช้ยืนยันสิทธิ์จะต้องตรงกับบัตรประชาชนที่นำมาแสดงเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล
 • ผู้โชคดีต้องทำการยืนยันสิทธิ์ภายใน 4 วัน มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีจะต้องเก็บหลักฐานการซื้อสินค้า ใบกำกับภาษี สำเนาบัตรประชาชนเพื่อยืนยันสิทธิ์
 • หากไม่สามารถแสดงหลักฐานการซื้อสินค้า ใบกำกับภาษี สำเนาบัตรประชาชนและที่อยู่ในการจัดส่ง หรือมีหลักฐานไม่ครบถ้วน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม
 • ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือแลกเป็นสิ่งอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัล หรือเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้โชคดีจะต้องตกลงยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดถูกต้อง โดยบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี หากข้อมูลการลงทะเบียนไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้องสมบูรณ์
 • พนักงานและครอบครัวของบริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัทในเครือ รวมถึงบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

เอเซอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกกิจกรรมที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของเอเซอร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้เข้าใจและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด วิธีการ และข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว หากมีเหตุขัดข้องประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ www.facebook.com/AcerThailand หรือ อีเมล ath.contactus@acer.com และศูนย์บริการเอเซอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2153-9600 วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลาทำการ 8:30-18:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์