Predator ขอท้าแข่งเกม ชิงเงินรางวัล 4,000 บาท / วัน !!

Predator ขอท้าแข่งเกม  ชิงเงินรางวัล 4,000 บาท / วัน  !! 

รายละเอียด กิจกรรมแข่งเกม BEAT SABER และ UNDERLORDS  จัดขึ้น ในวันที่  25 – 27 ตุลาคม 2562  ที่บูธ Predator ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล เกมละ 2,000 บาท  ( ต่อเกม ต่อวัน )

นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรม Like & Share page สุ่มแจกของ Premium จาก Predator อีกมากมาย  รวมทั้ง สินค้าใหม่ๆ  
และ โปรโมชั่นต่างๆ จากทาง Predator Gaming Thailand ได้ที่งาน Thailand Game Show 2019 
วันที่ 25-27 ตุลาคม 2562 รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 บูธ S1

Download Brochure