(22-25 มี.ค. 61) พบสินค้า Acer และ Predator ราคาพิเศษและของสมนาคุณมากมายในงาน Commart